Надання коштів у позику із забезпеченням іпотекою

Умови послуги з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, із забезпеченням іпотекою

 • Сума позики від 80 тисяч гривень до 3 000 000 гривень.
 • Договір з надання коштів у позику, в т.ч. і на умовах фінансового кредиту може укладатися на термін від 2 місяців до 12 місяців, з можливістю дострокового погашення у будь який момент без сплати штрафних санкцій, а також з можливістю пролонгації договору.
 • Дострокове погашення кредиту здійснюється за повідомленням клієнта про намір дострокового погашення для розрахунку точної суми заборгованості, при цьому клієнт сплачує залишок до сплати по відсоткам пропорційно до кількості дні користування кредитом після останнього платежу по відсоткам за графіком погашення кредиту, та усе тіло кредиту одним платежем.
 • Вартість послуги включає в себе проценти за користування кредиту, та супровідних послуг (нотаріальне оформлення договору іпотеки, звіт про оцінку предмету іпотеки, страхування предмету іпотеки).
 • Процентна ставка фіксована та складає від 12% до 84% річних.
 • Розмір процентної стави залежить від суми та строку кредиту, а також від вартості та ступеню ліквідності предмету іпотеки, та встановлюється ФК РІКАРД після вивчення заяви на отримання кредиту від споживача фінансових послуг.
 • Розмір фіксованої процентної ставки не може бути змінено в односторонньому порядку без письмової згоди споживача фінансової послуги, окрім випадку виникнення заборгованості з сплати проценту. При виникненні  заборгованості зі сплати проценту ФК РІКАРД  може встановлювати подвійну проценту ставку з першого дня прострочення сплати, відповідно до Договору з надання коштів у позику, в т.ч. і на умовах фінансового кредиту.
 • Вартість супровідних послуг третіх осіб визначається надавачами супровідних послуг, та озвучується клієнту (споживачу фінансових послуг) до підписання кредитної угоди, а також вказується в Паспорті кредиту.
 • Реальна річна процента ставка вказується у Паспорті кредиту та у Графіку погашення кредиту, який є невід’ємною частиною договору. Реальна річна процентна ставка розраховується відповідно до загальної вартості кредиту, включаючи всі витрати споживача на сплату процентів та вартості супровідних послуг.
 • Право споживача фінансових послуг на відмову від договору з надання коштів у позику, в т.ч. і на умовах фінансового кредиту, укладеного з ФК РІКАРД, не застосовується відповідно до п.п. 1 п. 6 ст. 15 ЗУ “Про споживче кредитування”.
 • Із переліком акредитованих третіх осіб, що надають супутні послуги споживачам для договорів з надання коштів у позику, в т.ч. і на умовах фінансового кредиту можна ознайомитись за посиланням.
 • Типовий пакет договорів з надання коштів у позику, в т.ч. і на умовах фінансового кредиту розміщені за посиланням
 • Внесення змін та доповнень до договору з надання коштів у позику, в т.ч. і на умовах фінансового кредиту, укладеного з ФК РІКАРД, оформлюється за погодження сторін у письмовій формі, а у випадку внесення змін до нотаріально посвідченого договору – у нотаріальній формі. Будь-які витрати на внесення змін та доповнень покладаються на споживача фінансових послуг, про що споживача фінансових послуг ФК РІКАРД повідомляє до оформлення таким змін та доповнень.
 • Інформація про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг вказана за посиланням.
 • Документи, які споживачу фінансових послуг необхідно надати для розгляду ФК РІКАРД заявки на отримання кредиту вказані в Правилах надання коштів у позику за посиланням.
 • Перевірити реєстрацію ФК Рікард в реєстрі фінансових установ можна на сайті НБУ за посиланням

Переглянути та завантажити файл: Інформація про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту забезпеченого іпотекою

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧА

 • Порушення виконання зобов’язання щодо повернення споживчого кредиту може вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання споживчого кредиту надалі.
 • Фінансовій установі забороняється вимагати від Споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від фінансової установи або спорідненої чи повʼязаної з ним особи як обовʼязкову умову надання споживчого кредиту.
 • Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах Споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ.
 • Фінансова установа має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін.
 • Споживач має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації. Ініціювання споживачем продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов’язання)/строку кредитування/строку дії договору про споживчий кредит здійснюється за взаємною згодою сторін та може здійснюватися як без змін так і зі зміною умов укладеного договору в бік погіршення або покращення для Споживача зі змінами відсоткової ставки за згодою сторін.
 • Можливі витрати на сплату Споживачем платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного споживачем способу сплати (від встановлених банківськими установами вартості перерахування коштів тощо).
 • Скарги Споживачів розглядаються ФК РІКАРД в порядку та строки передбачені чинним законодавством України. З метою оперативного вирішення питань (розгляду скарг) та отримання необхідної інформації Споживач може звернутися до ФК РІКАРД будь-яким зручним йому способом з контактними даними, що вказані у Договорі та/або на вебсайті, зокрема електронним листом на електронну адресу ФК РІКАРД або листом за адресою місцезнаходження.
 • За результатом розгляду скарг ФК РІКАРД направляє відповідь Споживачу у спосіб в який надійшла скарга. Відповідь містить в собі інформацію про задоволення вимог Споживача або відхилення (як повністю так і частково). Спори між сторонами вирішуються шляхом переговорів, а у разі неможливості у судовому порядку згідно чинного законодавства України.
 • Споживач має право звернутися із заявою (скаргою) щодо послуги споживчого кредиту до Національного Банку України (НБУ). Посилання на сторінку офіційного інтернет-представництва НБУ на розділ “Захист прав споживачів”.
 • Гарантійні фонди та компенсаційні схеми відносно фінансових послуг, що надає ФК РІКАРД – відсутні.
 • При наданні фінансової послуги ФК РІКАРД дотримується вимог законодавства щодо захисту прав споживачів, в тому числі надає Споживачу інформацію, що вимагається законодавством з метою здійснення свідомого вибору щодо отримання фінансової послуги (позики/кредиту).
 • Переглянути: Порядок та процедури обробки персональних даних в ФК РІКАРД