ПОСЛУГИ

ПОСЛУГИ ФІНАНСОВОЇ КОМПАНІЇ РІКАРД

І. Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

 • ФК РІКАРД надає послуги з кредитування фізичних та юридичних осіб із забезпеченням кредиту заставою або іпотекою.
 • Сума позики від 80 тисяч гривень до 3 000 000 гривень.
 • Договір з надання коштів у позику, в т.ч. і на умовах фінансового кредиту може укладатися на термін від 2 місяців до 12 місяців, з можливістю дострокового погашення у будь який момент без сплати штрафних санкцій, а також з можливістю пролонгації договору.
 • Дострокове погашення кредиту здійснюється за повідомленням клієнта про намір дострокового погашення, при цьому клієнт сплачує залишок до сплати по відсоткам пропорційно до кількості дні користування кредитом після останнього платежу по відсоткам за графіком погашення кредиту, та усе тіло кредиту одним платежем.
 • Вартість послуги включає в себе проценти за користування кредиту, та супровідних послуг (нотаріальне оформлення договорів застави та іпотеки, звіт про оцінку предмету застави / іпотеки, встановлення gps-трекеру).
 • Процентна ставка кредиту “Під заставу транспортного засобу” – фіксована, та складає від 24% до 84% річних.
  Процентна ставка “Під заставу нерухомого майна” – фіксована, та складає від 24% до 72% річних.
 • Розмір процентної стави залежить від суми та строку кредиту, а також від вартості та ступеню ліквідності предмету застави / іпотеки, та встановлюється ФК РІКАРД після вивчення заяви на отримання кредиту від споживача фінансових послуг.
 • Розмір фіксованої процентної ставки не може бути змінено в односторонньому порядку без письмової згоди споживача фінансової послуги, окрім випадку виникнення заборгованості з сплати проценту. При виникненні  заборгованості зі сплати проценту ФК РІКАРД  може встановлювати подвійну проценту ставку з першого дня прострочення сплати, відповідно до Договору з надання коштів у позику, в т.ч. і на умовах фінансового кредиту.
 • Вартість супровідних послуг визначається надавачами супровідних послуг, та озвучується клієнту (споживачу фінансових послуг) до підписання кредитної угоди, а також вказується в Паспорті кредиту.
 • Право споживача фінансових послуг на відмову від договору з надання коштів у позику, в т.ч. і на умовах фінансового кредиту укладеного з ФК РІКАРД не застосовується відповідно до п.п. 1 п. 6 ст. 15 ЗУ “Про споживче кредитування”.
 • Із переліком акредитованих третіх осіб, що надають супутні послуги споживачам для договорів з надання коштів у позику, в т.ч. і на умовах фінансового кредиту можна ознайомитись за посиланням.
 • Типовий пакет договорів з надання коштів у позику, в т.ч. і на умовах фінансового кредиту розміщені за посиланням
 • Внесення змін та доповнень до договору з надання коштів у позику, в т.ч. і на умовах фінансового кредиту, укладеного з ФК РІКАРД, оформлюється за погодження сторін у письмовій формі, а у випадку внесення змін до нотаріально посвідченого договору – у нотаріальній формі. Будь-які витрати на внесення змін та доповнень покладаються на споживача фінансових послуг, про що споживача фінансових послуг ФК РІКАРД повідомляє до оформлення таким змін та доповнень.
 • Інформація про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг вказана за посиланням.
 • Документи, які споживачу фінансових послуг необхідно надати для розгляду ФК РІКАРД заявки на отримання кредиту вказані в Правилах надання коштів у позику за посиланням.
 • Для отримання кредиту необхідно звернутися за номером телефону: +380739001111 для запису на зустріч та огляд предмету застави / іпотеки.

ІІ. Фінансовий лізинг
Фінансовий лізинг на авто іноземного виробництва у гривні*
Детальніше:
– Плаваюча відсоткова ставка: 18,99% ( розраховується на основі ставки UIRD 3M*);
– Аванс від 15% до 70%;
– Термін фінансування від 12 до 60 місяців;
– Адміністративна комісія: 1,5% від вартості авто;
– Ставка переглядається щоквартально у випадку, якщо UIRD зміниться більше, ніж на 1 процентний пункт.

UIRD 3M (Ukrainian Index of Retail Deposit Rates) – трьохмісячна ставка українського індексу ставок за депозитами фізичних осіб.

Типовий договір з адання послуг фінансового лізингу за посиланням.


ІІІ. Надання гарантій та поручительств
Тендерна гарантія – під 0,5% від суми гарантії
Гарантія для туркомпаній:
– Туроператор на 5 років – 12 000 грн.;
– Турагент на 5 років – 3 000 грн.

Типовий договір з надання послуг гарантій та поручительств за посиланням.


IV. Факторинг
Фінансування під відступлення права грошової вимоги – ціна за домовленістю сторін.
Фінансування під дебіторську заборгованість – від 28% річних у гривні.

Типовий договір з послуг факторингу за посиланням.

Термін та проценти за користування фінансовими активами можуть змінюватися в залежності від суми та строку користування фінансовою послугою.