Захист прав споживачів щодо послуг споживчого кредитування

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧА

 • Порушення виконання зобов’язання щодо повернення споживчого кредиту може вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання споживчого кредиту надалі.
 • Фінансовій установі забороняється вимагати від Споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від фінансової установи або спорідненої чи повʼязаної з ним особи як обовʼязкову умову надання споживчого кредиту.
 • Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах Споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ.
 • Фінансова установа має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін.
 • Споживач має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації. Ініціювання споживачем продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов’язання)/строку кредитування/строку дії договору про споживчий кредит здійснюється за взаємною згодою сторін та може здійснюватися як без змін так і зі зміною умов укладеного договору в бік погіршення або покращення для Споживача зі змінами відсоткової ставки за згодою сторін.
 • Можливі витрати на сплату Споживачем платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного споживачем способу сплати (від встановлених банківськими установами вартості перерахування коштів тощо).
 • Скарги Споживачів розглядаються ФК РІКАРД в порядку та строки передбачені чинним законодавством України. З метою оперативного вирішення питань (розгляду скарг) та отримання необхідної інформації Споживач може звернутися до ФК РІКАРД будь-яким зручним йому способом з контактними даними, що вказані у Договорі та/або на вебсайті, зокрема електронним листом на електронну адресу ФК РІКАРД або листом за адресою місцезнаходження.
 • За результатом розгляду скарг ФК РІКАРД направляє відповідь Споживачу у спосіб в який надійшла скарга. Відповідь містить в собі інформацію про задоволення вимог Споживача або відхилення (як повністю так і частково). Спори між сторонами вирішуються шляхом переговорів, а у разі неможливості у судовому порядку згідно чинного законодавства України.
 • Споживач має право звернутися із заявою (скаргою) щодо послуги споживчого кредиту до Національного Банку України (НБУ). Посилання на сторінку офіційного інтернет-представництва НБУ на розділ “Захист прав споживачів”.
 • Гарантійні фонди та компенсаційні схеми відносно фінансових послуг, що надає ФК РІКАРД – відсутні.
 • При наданні фінансової послуги ФК РІКАРД дотримується вимог законодавства щодо захисту прав споживачів, в тому числі надає Споживачу інформацію, що вимагається законодавством з метою здійснення свідомого вибору щодо отримання фінансової послуги (позики/кредиту).
 • Порядок і процедура захисту персональних даних споживачів за посиланням.